ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2023

Fortsatt stabil orderstock och förbättrad lönsamhet samt positivt kassaflöde Oktober - December 2023Orderingången uppgick till 1 278 (1 391) MkrOrderstocken vid periodens utgång uppgick till 4 590 (4 555) MkrNettoomsättningen uppgick till 1 362 (1 502) MkrRörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36 Mkr (8) och EBITDA marginalen till 2,6 (0,5) procentRörelseresultat (EBIT) uppgick till 14 (-14) Mkr och EBIT marginalen uppgick till 1,1 (-1,0) procentResultatet efter skatt uppgick till 8 (-16) MkrResultatet per aktie uppgick till 0,18 (-0,72) kronorKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66 (-31) MkrSoliditeten uppgick vid periodens utgång till 24,5 (17,3) procentStyrelsen föreslår

Läs mer>

22 februari, 2024|Kommentarer inaktiverade för ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2023

Rättelse: ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2022

Gäller ändring i rubriken till bolagsnamnet ByggPartnerGruppen samt år 2022 Stark orderingång och positivt EBITDA Oktober – december 2022• Orderingången uppgick till 1 391 (524) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 502 (700) Mkr• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till8 Mkr (29) och EBITDA marginalen till 0,5 (4,2) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -14 (25) Mkr och EBITmarginalen uppgick till -1,0 (3,6) procent• Rörelseresultatet har påverkats negativt avprojektnedskrivningar om cirka 30 Mkr i främst Mälardalen• Resultatet efter skatt uppgick till -16 (20) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till -0,94 (1,62) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till-31 (28)

Läs mer>

23 februari, 2023|Kommentarer inaktiverade för Rättelse: ByggPartnerGruppens bokslutskommuniké januari-december 2022

ByggPartners bokslutskommuniké januari-december 2021

Stark orderingång och positivt EBITDA Oktober – december 2022• Orderingången uppgick till 1 391 (524) Mkr• Nettoomsättningen uppgick till 1 502 (700) Mkr• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till8 Mkr (29) och EBITDA marginalen till 0,5 (4,2) procent• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -14 (25) Mkr och EBITmarginalen uppgick till -1,0 (3,6) procent• Rörelseresultatet har påverkats negativt avprojektnedskrivningar om cirka 30 Mkr i främst Mälardalen• Resultatet efter skatt uppgick till -16 (20) Mkr• Resultatet per aktie uppgick till -0,94 (1,62) kronor• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till-31 (28) Mkr• Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 17 (25) procentJanuari

Läs mer>

23 februari, 2023|Kommentarer inaktiverade för ByggPartners bokslutskommuniké januari-december 2021

ByggPartner: Bokslutskommuniké januari-december 2021

Rekordomsättning, högre resultat och höjd utdelning   Oktober - december 2021Nettoomsättningen uppgick till 699,7 (489,7) MkrRörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,9 (20,1) MkrRörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,6 (4,1) procentResultatet efter skatt uppgick till 19,6 (15,4) MkrResultatet per aktie uppgick till 1,62 (1,27) kronorOrderingången uppgick till 524,1 (700,9) MkrOrderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 706,3 (2 667,0) MkrKassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,1 (27,4) MkrStyrelsen föreslår en utdelning för 2021 på 3,75 (3,50) kr per aktieJanuari - december 2021Nettoomsättningen uppgick till 2 280,3 (1 854,6) MkrRörelseresultat (EBIT) uppgick till 88,6 (68,3) MkrRörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,9 (3,7) procentResultatet efter skatt uppgick till

Läs mer>

24 februari, 2022|Kommentarer inaktiverade för ByggPartner: Bokslutskommuniké januari-december 2021

Bokslutskommuniké januari-december 2020

Rekordstor orderstock, stark orderingång, stabil rörelsemarginal samt höjd utdelningOktober – december 2020 Nettoomsättningen uppgick till 489,7 (501,8) Mkr Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 20,1 (19,4) Mkr Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,1 (3,9) procent Resultatet efter skatt uppgick till 15,4 (14,9) Mkr Resultatet per aktie uppgick till 1,27 (1,23) kronor Orderingången uppgick till 700,9 (222,9) Mkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,4 (23,9) Mkr Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 på 3,50 (3,25) kr per aktie Januari – december 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1 854,6 (1 939,6) Mkr Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 68,3 (70,0) Mkr Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,7

Läs mer>

18 februari, 2021|Kommentarer inaktiverade för Bokslutskommuniké januari-december 2020

Bokslutskommuniké januari – december 2019

2019 - ett år av stark tillväxt, stärkt rörelseresultat och utökad utdelning föreslås   Oktober – december 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 501,8 (514,3) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,4 (16,4) Mkr • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,9 (3,2) procent • Resultatet efter skatt uppgick till 14,9 (12,5) Mkr • Resultatet per aktie uppgick till 1,23 (1,03) kronor • Orderingången uppgick till 223 (353) Mkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,9 (52,8) Mkr Januari – december 2019 • Nettoomsättningen uppgick till 1 939,6 (1 655,5)) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 70,0 (45,8) Mkr

Läs mer>

14 februari, 2020|Kommentarer inaktiverade för Bokslutskommuniké januari – december 2019

Bokslutskommuniké januari – december 2018

Oktober – december 2018 • Nettoomsättningen uppgick till 514,3 (414,2) Mkr • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 16,4 (13,0) Mkr • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,2 (3,1) procent • Resultatet efter skatt uppgick till 12,5 (9,6) Mkr • Resultatet per aktie uppgick till 1,03 (0,80) kronor • Orderingången uppgick till 353 (394) Mkr • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 52,8 (17,9) Mkr  Januari – december 2018     • Nettoomsättningen uppgick till 1 655,5 (1 316,8) Mkr   • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 45,8 (40,8) Mkr   • Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 2,8 (3,1) procent   • Resultatet efter

Läs mer>

13 februari, 2019|Kommentarer inaktiverade för Bokslutskommuniké januari – december 2018

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Oktober – december 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 414,2 (335,5) Mkr · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,0 (18,0) Mkr · Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,1 (5,4) procent · Resultatet efter skatt uppgick till 9,6 (15,9) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 0,80 (1,31) kronor · Orderingången uppgick till 394 (396) Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 (51,7) Mkr Januari – december 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 1 316,8 (1 246,7) Mkr · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 40,8 (50,5) Mkr · Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 3,1 (4,1) procent · Resultatet efter skatt uppgick till 31,1

Läs mer>

22 februari, 2018|Kommentarer inaktiverade för Bokslutskommuniké januari – december 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 1 246,7 (1 125,6) Mkr  · Operativt rörelseresultat (EBIT) uppgick till 50,5 (62,6) Mkr · Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 4,1 (5,6) procent · Resultatet efter skatt uppgick till 42,7 (51,7) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 3,53 (4,28) kronor · Orderingången uppgick till 1 597 (1 086) Mkr · Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 465 (1 115) Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,9 (80,9) Mkr · Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36 (35) procent · Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kronor per aktie oktober - december 2016

Läs mer>

24 februari, 2017|Kommentarer inaktiverade för Bokslutskommuniké januari – december 2016
Till toppen