Hem » Så arbetar vi » Ledningssystem
För att kunna leverera hög kvalitet i projekten arbetar vi enligt ett certifierat ledningssystem. Det hjälper oss att hålla en tydlig linje, som skapar arbetsro och stabilitet.

Certifierat ledningssystem

ByggPartner, ByggPartner Service och JUF Byggnadsställningar är certifierade enligt kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (ISO 45001). Via det certifierade ledningssystemet säkerställer vi att vår verksamhet har rutiner och regler för att systematiskt hantera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Det hjälper oss att sörja för att dessa frågor är en del i den dagliga verksamheten och att vi arbetar på ett strukturerat sätt med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågorna.

När vi genomför arbetsuppgifter och projekt på ett effektivt – och likvärdigt – sätt, gynnar det våra kunder, ByggPartner som företag och alla medarbetare. Vårt ledningssystem hjälper oss att förmedla hur vi arbetar för att nå upp till krav och förväntningar inom områden som kvalitet, miljö, och arbetsmiljö.

För projekt utarbetas kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner samt en tids- och aktivitetsplan som beskriver aktuella rutiner respektive aktiviteter i projektet. Vårt ledningssystem är kopplat mot standarder enligt ovanstående avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt följer i övrigt företagets policy och riktlinjer.

Ledningssystemet hänvisar till ett antal styrande dokument som ligger till grund för hur verksamheten ska bedrivas. ByggPartners styrande dokument består av affärsplanen samt policys, riktlinjer, instruktioner, mallar och checklistor.

Läs mer om partnering med ByggPartner