Hem » Hållbarhet » Globala målen
I vårt hållbarhetsarbete tar vi hänsyn till, och inspireras av, viktiga initiativ som sker i Sverige och globalt.

ByggPartner och FN:s klimatmål

ByggPartner satte 2020 upp ett klimatmål som säger att den egna verksamheten ska vara klimatneutral 2030. Under 2021–2023 pågår ett utrednings- och anpassningsarbete för att vi ska kunna nå vårt mål med bibehållen effektivitet och hållbar lönsamhet. De globala målen fungerar som jämförelse, inspiration och verktyg i vårt eget klimatarbete.

FN:s klimatmål är en samlande världsomspännande målbild som vi kan använda som jämförelse, inspiration och verktyg i vårt eget klimatarbete.

 

ByggPartner fokuserar på att bidra till följande mål:

För att vi verkligen ska kunna bidra till de globala målen bryter vi ned dessa i lokalt och regionalt anpassade nivåer. Varje projekt som vi bygger och varje upphandling som vi gör ska filtreras genom vår tolkning av klimatmålen. Detta arbetssätt kommer att bli en naturlig del av vårt arbetssätt. När våra egna tolkningar av målen är fullt integrerade i verksamheten kommer vi att se mer storskaliga effekter av klimatarbetet.

ByggPartner och fossilfritt Sverige

Vi har antagit Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft.
Färdplanen är en del av Fossilfritt Sverige och tydliggör hur bygg- och anläggningssektorn, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan bidra till målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 innan FN stora klimatmöte i Paris och samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom målbilden för riket.
Bygg- och anläggningssektorns färdplan är både en kunskapsbank och ett forum, som gör det enklare att hitta aktuell kunskap samt delta i samtalen om hur branschen bäst kan bidra i klimatarbetet.