Ett partneringprojekt ger flera positiva effekter för både kund och entreprenör.

Partnering ger sunda projekt

I en anda av win-win kan vi kalkylera med risker och möjligheter på ett mer dynamiskt sätt än i en traditionell entreprenadform. Det gör att riskerna blir balanserade och att vi får en lugnare och mer förutsägbar produktionsfas. Alla dessa fördelar kommer inte utan insats. En lyckad partnering kräver, enligt vår syn på saken, ömsesidighet i en hel rad frågor. När samtliga parter uppnår denna ömsesidighet och litar på varandra, då är partnering en riktigt bra metod för att uppnå sunda projekt.