Visselblåsartjänst

Vi vill göra rätt

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett verktyg för att uppmärksamma risker i tid. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi här en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa.

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, WhistleB, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. 

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Personuppgift som rör lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Så här lämnar du ditt anonyma meddelande

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret. När du har skickat ditt meddelande får du ett ärende-ID och lösenord på skärmen. Spara dessa säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen.

Inom 10 dagar kan du läsa en eventuell följdfråga eller ett svar från oss.

 

Tack för ditt engagemang!