Hem » Om oss » Organisation
Vår organisation ska bidra till effektiva och kundorienterade byggprocesser, där alla tar ansvar och känner sig behövda. Detta kräver medarbetare med kompetens, engagemang och social förmåga.

Vår organisationskultur

Vi är en platt och enkel organisation med en närvarande, tillgänglig ledning. Genom att jobba med förtroende och eget ansvar skapar vi en kultur där var och en får möjlighet att bidra med åsikter och förslag. Detta kräver också kompetens. Därför är det viktigt att alla som jobbar hos oss ska känna sig tillräckligt kompetenta för att kunna fatta väl motiverade beslut inom sitt område. Att veta vad som ska göras är bra, men det är ännu viktigare att veta varför. För att alla medarbetare ska känna sig trygga i sina roller och i sitt beslutsfattande genomför vi löpande kompetensutveckling.

Vår projektorganisation

Vår projektorganisation består av en projektchef, en platschef och en entreprenadingenjör. Detta team bygger vi inför alla entreprenadprojekt som överstiger 10 MSEK.

Projektchefen har det övergripande ansvaret och är platschefens viktigaste bollplank i strategiska frågor kring projektet. Projektchefen fungerar som VD i det aktuella projektet, med befogenheter och ansvar för alla viktiga beslut, såväl ekonomiska och produktionsmässiga. Entreprenadingenjören finns med som ett stöd och arbetar huvudsakligen med projektering, planering och inköp.

Om inget oförutsett inträffar är det alltid samma tre personer som leder kunden genom projektet, från start till överlämnandet av den färdiga produkten.

Koncernens organisation