Hem » Om oss » Våra fokusområden
Vi vill vara det bästa valet för kunder som bygger och renoverar samhällsfastigheter, bostäder och kontor.
Gärna i trä och helst i partnering.

ByggPartners fem fokusområden

Vi har valt våra fokusområden utifrån vad som är mest gynnsamt och utvecklande för oss som bolag, för våra kunder och för samhället i stort.

Fokus: Partnering
ByggPartner arbetar helst i partnering, bland annat för att det ökar möjligheten till långsiktigt samarbete, god lönsamhet och utveckling.

Fokus: Samhällsfastigheter
Våra vanligaste projekt är samhällsfastigheter, såsom skola, vård, omsorg, etc. Det är projekt som fyller ett viktigt syfte i samhället och som gynnar våra skattebetalare, som står för finansieringen.

Fokus: Träbyggande
Vi vill vara ledande inom träbyggande för att det skapar sunda hus med lägre klimatpåverkan, men också för att det stärker oss på en attraktiv marknad.

Fokus: Hållbarhet
Hållbarhetstanken ska genomsyra hela verksamheten, med målet att vara ett klimatneutralt företag senast 2030.

Fokus: Bostäder
Bostäder hör till våra vanligaste projekt. Vi bygger gärna bostäder åt såväl allmännyttiga bolag som stabila privata beställare. Ett bostadsprojekt är en investering som skapar långsiktig nytta för många.