Hem » Så arbetar vi » Uppförandekod och affärsetik
ByggPartner agerar för sund konkurrens, likabehandling och långsiktig hållbarhet. Vi lever efter Byggföretagens gemensamma uppförandekod och ställer höga etiska och moraliska krav på oss själva och våra samarbetspartners.

Uppförandekod

ByggPartner har antagit och lever efter Byggföretagens gemensamma uppförandekod som innebär att ByggPartners samtliga bolag agerar för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen. Vi är för korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.

Vi agerar korrekt och bjuder inte på eller anordnar resor. Vi ger inte gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande för vår policy är IMM:s Näringslivskod (institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden).

I förhållandet till kund och leverantör tydliggörs att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
ByggPartner har kollektivavtal. Vi har även som krav att våra upphandlade underentreprenörer har kollektivavtal.

Arbets- och lönevillkor för upphandlade underentreprenörer

I utvärderingen av offerter utförs alltid kredit- och skattekontroll enligt fastställd rutin samt kontroll av momsregistrering, F-skattebevis, kollektivavtal, godkännande enligt UE 2015 samt försäkringar. Detta för att säkerställa att stabila och seriösa företag alltid anlitas.

ID06-är givetvis obligatoriskt på våra arbetsplatser, precis som att alla upphandlade UE-led ska ha kollektivavtal. Innan vi fattar beslut om upphandling görs kontrollerar vi dels att kollektivavtalet är aktivt, dels att antalet ID06 stämmer med antalet anställda. Vi gör också kontroll av bolaget via andra öppna källor, tex Allabolag.