Hem » Om oss » Strategi » Affärsmodell
ByggPartners affärsmodell innehåller ett antal ställningstaganden, metoder och förutsättningar. Dessa hjälper oss att göra strategiskt sunda vägval som bidrar till att vi kan ta vår önskvärda position på marknaden: Den sunda byggaren.

Vår affärsmodell – en ledstång för
den sunda byggaren

ByggPartners affärsmodell hjälper oss att göra strategiskt sunda vägval som bidrar till att vi kan nå vår önskvärda marknadsposition: Den sunda byggaren.
Modellen ska ses som en ledstång i vårt strategiska arbete. Den innehåller ett antal ställningstaganden, metoder och förutsättningar som inspirerar oss, styr våra val och hjälper andra att förstå hur vi tänker och agerar.

ByggPartners affärsmodell består av olika faktorer som inspirerar oss, styr våra val och hjälper andra att förstå hur vi tänker och agerar. Med hjälp av affärsmodellen kan vi styra vår verksamhet mot vår position på marknaden: Den sunda byggaren.

Förklaringar till affärsmodellens faktorer

1. Specialister på byggprojekt

Vi bygger på uppdrag av våra samarbetspartners och inte i egna projekt. Därmed gör vi bara det vi är bäst på: projektering och produktion. Detta innebär att vi får en balanserad risk, vi blir bättre inom vår specialitet och vi konkurrerar inte med våra uppdragsgivare om deras kunder.

2. Komplett beslutsmässig organisation

Vår organisationsstruktur är tydlig, komplett, beslutsmässig och har en närvarande ledning. På ByggPartner löser vi utmaningar tillsammans, oavsett titel. Alla som jobbar hos oss har möjlighet att fatta beslut inom sitt område. Det gör att alla är medvetna om hur var och en kan skaffa sig kunskaper för att kunna fatta väl underbyggda beslut. Detta i sin tur ökar vår gemensamma förmåga. Hos ByggPartner finns hela kompetenskedjan inom företaget, det ger trygghet, kortare beslutsvägar och en bättre erfarenhetsåterföring.

3. Metodiskt arbetssätt

Vi är metodiska i vårt sätt att arbeta. Från idé till överlämning följer vi våra verksamhetssystem med väl utprövade metoder, steg för steg. Nya grepp tillkommer förstås, i en evigt uppåtgående utvecklingskurva, men vi gör dem till våra, så att det ska kännas rätt och riktigt för alla inblandade.

4. Kostnadseffektiva

För oss är kundens och verksamhetens intressen givetvis det allra viktigaste. Vi strävar alltid efter kostnadseffektiva lösningar genom hela projektet och i alla aspekter av genomförandet, med särskilt fokus på tid, ekonomi och kvalitet. Genom att hitta och utveckla prisvärda och effektiva lösningar skapar vi nytta och värde för alla parter.

5. Långsiktighet och stabilitet

Vi är långsiktiga i vårt tänk och stabila i våra relationer. Det har sin grund i våra värderingar och målbilder, vårt arbetssätt, vår metodik, beslutsmässighet, organisation och vilka uppdrag vi föredrar.

6. Positivt förutsägbara

Det vi brukar kalla ”positiv förutsägbarhet” handlar om att vara trygga, pålitliga och leveranssäkra. Vi fattar välgrundade beslut, på väg mot våra mål med en ömsesidigt fastställd kurs. Det ger balanserad risk och en bra magkänsla.

7. Utrymme för forskande och lärande

En nyfiken attityd, det är utmärkande för oss. Därför skapar vi utrymme för lärande och forskande. Det är vårt stabila klimat som ger oss detta utrymme, samt att vi söker oss till projekt där både vi och kunden kan lära oss nya saker och där vi kan dela kompetens och erfarenhet.

8. Många offentliga uppdrag

Vi gillar offentliga uppdrag. Det beror på att en offentlig byggnad skapar nytta för så många fler, än vad som är fallet med de flesta privata byggnader. Med offentlig menar vi både projekt för offentlig sektor samt till exempel publika fastigheter för kultur, idrott, mm.

9. Balanserat risktagande

Vår ekonomiska stabilitet bygger till stor del på en medvetenhet om risker. Den tar olika uttryck. Dels är vi specialister på byggprojekt. Vi skapar alltså inte egna projekt, utan är en rådgivande entreprenör som projekterar och bygger åt våra samarbetspartners. Dels väljer vi projekt, kunder och underleverantörer med omsorg. Det ger stabilitet, positiv förutsägbarhet och balanserad risk.

10. Fokus på partnering

Vi har fokus på partneringprojekt, eftersom det är en samarbetsform där vi kan få maximal effekt av våra värderingar och vår ambition att skapa värde för alla parter och för samhället. I korthet gillar vi partnering för att det ger hållbarhet, stabilitet och balanserad risk, vilket ger sunda projekt.