Hem » Hållbarhet » Miljömässig hållbarhet
Som entreprenör vill vi alltid erbjuda det mest miljövänliga alternativet utifrån kundens krav på funktion, kvalitet och pris.

Miljömässig hållbarhet

Byggindustrin har en stor påverkan på miljön då den förbrukar stora mängder material och energi i sin verksamhet. För att skapa ett mer hållbart byggande har ByggPartner stora möjligheter att påverka hållbara lösningar, systematiskt minska vår egen verksamhets miljöpåverkan och samtidigt inspirera våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

Vi arbetar med att sätta fler mätbara miljömål som vi kontinuerligt kan följa upp.

ByggPartner jobbar för att:
  • minska mängden avfall och utsläpp till luft, mark och vatten
  • hantera kemikalier på ett miljömässigt hållbart sätt
  • bidra till återvinning och återanvändning av material och produkter

Vi på ByggPartner baserar vår verksamhet på en helhetssyn där vi beaktar såväl kortsiktiga som långsiktiga miljöeffekter. Vår ambition är att erbjuda det mest miljövänliga alternativet utifrån kundens krav på funktionalitet, kvalitet och pris.

Vi försöker exempelvis:
  • engagera alla medarbetare i miljöfrågor genom utbildning och fortlöpande dialog
  • uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet
  • styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål
  • aktivt samarbeta med kunder och andra samarbetspartners i miljöfrågor
  • öppet redovisa vårt miljöarbete

ISO-certifiering borgar för kvalitet

Sedan december 2011 är ByggPartner certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
ISO-certifieringen innebär att vi blir ännu mer konkurrenskraftiga och att ByggPartner på allvar kan vara en utmanare till de stora byggbolagen. Förutom att det ger oss marknadsfördelar, innebär certifieringen att vi jobbar ännu mer strukturerat och ytterligare säkerställer kvalitet och miljöfokus i alla led.