Hem » Hållbarhet
Tallar i motljus EK
DSC_1235
Fotografering för Byggpartner Falun, Borlänge
previous arrow
next arrow

Vi som företag har ett stort ansvar i samhället. Som inköpare av varor och tjänster, som opinionsbildare, arbetsgivare och innovatör.

Inom alla dessa områden vill vi på ByggPartner vara ett hållbart föredöme

Vårt hållbarhetsarbete

Byggsektorns bidrag i klimatomställningen är avgörande om Sverige ska nå uppsatta klimatmål. Vi på ByggPartner har förmågan och viljan att ta vårt ansvar i detta gemensamma och viktiga arbete. Genom att minimera våra klimatpåverkande utsläpp vill vi bidra till FN:s globala mål.

Vårt viktigaste mål: Klimatneutral till 2030

ByggPartners klimatmål är att den egna verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030.

Läs mer

Så bidrar vi till FN:s globala mål

ByggPartners klimatarbete påverkas och influeras av en mångfald goda initiativ. Det viktigaste är Agenda 2030 – FN:s klimatmål.

Läs mer

Hållbarhetspolicy

ByggPartners hållbarhetspolicy omfattar följande områden: Ekonomisk hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Social hållbarhet, Hälsa och säkerhet, Likabehandling och Samhällsansvar.

Läs mer

Hållbart byggande

Genom skicklig projektering, livscykelanalyser och stor erfarenhet kan vi hjälpa våra kunder till projekt med mesta möjliga hållbarhet i både bygg- och driftskedet.

Läs mer

Hållbarhetsstyrning

Vi på ByggPartner baserar vår verksamhet på en helhetssyn där vi tar hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga miljöeffekter.
Vår ambition är att erbjuda det mest miljövänliga alternativet utifrån kundens krav på funktion, kvalitet och pris.
Läs mer

Social hållbarhet och rätt arbetsvillkor

ByggPartner vill bidra till goda arbetsvillkor och en bransch som följer gällande lagar och regler.
Läs mer