Hem » Vårt erbjudande » Entreprenad
Vår entreprenadverksamhet utgör mer än 80 procent av ByggPartners totala verksamhet. Vi genomför projekt inom bostad, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Entreprenadverksamhet

ByggPartner är ett innovativt och framåtlutat bolag med en driven entreprenadverksamhet uppdelad i fem regioner. Vi arbetar enligt ett ISO-certifierat ledningssystem med högsta krav på kvalitet, tid och ekonomi i både produktions- och driftsfasen.

Vi bygger i huvudsak bostäder, byggnader för vård- och omsorg, skolor, förskolor, idrottshallar, samt lokaler för handel och kontor. Det är projekt som lever upp till våra kriterier för vad som är sunt. Med sunda projekt menar vi projekt som är miljösmarta, ekonomiskt hållbara, som gynnar lokalsamhället och ett större antal människor. Vi strävar efter att utveckla det sunda i alla våra projekt, oavsett om det är bostäder, handel, industri, kontor eller offentliga byggnader.

Vår entreprenadverksamhet bygger främst bostäder samt offentliga byggnader.

En rådgivande entreprenör

Vårt mål med varje projekt är att skapa nytta för många. För kunden givetvis, men vi vill också skapa nytta för dem som ska använda byggnaderna. Till våra referenser räknas stora sjukhus, äldreboenden i trä samt innovativa skolbyggnader med minimalt klimatavtryck.

För att kunna uppnå maximal nytta i varje projekt vill vi gärna komma in i projektets allra tidigaste skede. Då kan vi erbjuda kreativa lösningar kring byggbarhet, material, metoder, teknik, etc, som ger högre kvalitet i en långsiktigt användbar byggnad – i många fall även till lägre kostnad.

Vi arbetar gärna i en rådgivande stil, där vi gemensamt prövar och omprövar olika lösningar. En god dialog i projektet göra att vi kan undvika val som leder till onödigt komplexa moment, lösningar eller material. Som rådgivande entreprenör kan ByggPartner bidra till att ett projekt kan göras mer rationellt och prisvärt, med likvärdigt resultat. För oss är det viktigt att verka för ett samverkansklimat som inkluderar hela projektet samt byggnadens livslängd, inklusive drift och underhåll, vilket ger en långsiktighet och trygghet för beställaren.

Nyttan för användaren är centralt för oss på ByggPartner. Vi är vara att involvera och samverka med tänkta verksamheter, föreningar, boende, hyresgäster, etc. Genom olika relationsskapande forum kan vi tidigt bidra till användarnas inflytande, vilket ger en bättre byggnad för fler.

Våra projekt är till största del bemannade med platsledning och hantverkare ur ByggPartners egna led.

Kompetenta medarbetare

Det lag som utför jobbet på byggarbetsplatsen är alltid sammansatt för att gynna alla inblandande parter så mycket som möjligt. Vi skapar en grupp som dels har mycket gemensamt, dels olika kompetenser som kompletterar varandra i spets och bredd. Viktigt är att bemanna ett projekt med ett lag som har jobbat ihop tidigare, så att de kan använda sina gemensamma erfarenheter och effektivisera processen. Vi har cirka 300 egna yrkesarbetare. Det innebär att de flesta som jobbar ute på byggena är anställda av ByggPartner och lever upp till våra krav kring duglighet, säkerhet och kvalitet. De underentreprenörer som utför jobb åt oss väljs med omsorg och är helst återkommande och för oss välkända firmor.

Johan Karlsson

Entreprenadchef

070-416 97 51
Skicka mail