Hem » Vårt erbjudande » Byggservice
Byggservice är en snabbrörlig och flexibel del av ByggPartner. Organisationen är specialiserad på anpassning av lokaler, ombyggnation, byggskador och mindre nyproduktion.

Byggservice

I Dalarna har byggservice en stark och väletablerad organisation, med ett flertal lokalkontor runt om i länet. Byggservice har även verksamhet i  Gävle.

Byggservice arbetar oftast utifrån fleråriga i ramavtal med offentliga och privata fastighetsbolag, samt försäkringsbolag. Vår effektiva och flexibla organisation är specialiserad på anpassning av lokaler, ombyggnation, byggskador och mindre nyproduktion. Vi tar även hand om en stor del av eftermarknaden för ByggPartners entreprenadverksamhet. Vårt arbetssätt gör att vi ofta har mycket långa och återkommande kundrelationer.

Vår byggserviceorganisation har stor erfarenhet av återställande efter brand- och vattenskador.

Snabba insatser vid skador

Att återställa byggskador och andra försäkringsskador är ett vanligt uppdrag för vårt team. Verksamheten drivs från servicebilar som garanterar snabba insatser. Ofta får vi uppdrag som måste lösas på kort varsel, som att återställa lokaler och privatbostäder efter vatten- eller brandskador.

Löpande planerat underhåll

Byggservice sköter löpande underhåll eller genomför planerade byten av exempelvis dörrar, lås, etc. Vår kunniga organisation klarar det mesta inom renovering, underhåll och mindre entreprenader.

Ombyggnation av enstaka utrymmen i skolor och vårdlokaler är vanliga uppdrag för byggservice.

Ombyggnationer och mindre entreprenader

Byggservice mindre entreprenadprojekt som till- och ombyggnation samt fristående nyproduktion. Det kan röra sig om ekonomibyggnader, carports, lokalanpassning, etc. Våra hantverkare är mångsidiga och erfarna, vilket gör att de arbetar självständigt och effektivt.

Byggservice är en liten och effektiv organisation för exempelvis anpassning av lokaler.

Serviceåtgärder on demand

För våra ramavtalskunder utför vi planerade jobb, men finns även till hands när behov uppstår. Det kan handla om både stort och smått – från byte av en armatur eller bättringsmålning, till behov av lokalanpassning eller andra åtgärder som förbättrar det dagliga arbetet för verksamheten.

Referenser

Region Dalarna, Falu lasarett
Vi har ett mångårigt samarbete med Region Dalarna där vi utför både ombyggnationer, anpassning av lokaler samt löpande underhåll. I takt med att vården utvecklas ser vi till att lösa de krav som ställs på lokaler och installationer, alltid i nära samverkan med kunden. Vår platsorganisation har stor vana vid att arbeta under pågående verksamhet i miljöer som kräver stor hänsyn till patienter och vårdpersonal.

Dalarnas Försäkringsbolag
Vi har under en rad år arbetat med löpande uppdrag för Dalarnas Försäkringsbolag som är en del av Länsförsäkringar. Byggskador samt skador av brand och vatten är ett av våra specialområden. Vi besitter en omfattande erfarenhet av att återställa både privatbostäder och lokaler.

Sveriges Domstolar, tingsrätten i Falun
För tingsrätten i Falun ByggPartner Byggservice bland annat byggt en ny säkerhetsentré med larmbågar och arrest. Syftet är att göra tingsrätten säkrare för alla som besöker den eller arbetar där. Stor hänsyn har tagits till de synpunkter och idéer som lagts fram av tingsrättens personal, inte minst vakter.

Region Dalarna, Avesta lasarett
På röntgenavdelningen vid Avesta lasarett har byggservice arbetat med en om- och nybyggnation för att verksamheten bättre ska kunna möta patientflöden och sörja för god arbetsmiljö. En ny datortomograf, en avancerad form av röntgen, har installerats. Lokalerna är centralt belägna i lasarettet, lättillgängliga och utrustade med praktiska hjälpmedel som förbättrar både vård och arbetsmiljö.

Kunder i urval

  • Dalarnas försäkringsbolag
  • Regionfastigheter Dalarna
  • Gagnefs kommun
  • AB stora Tunabyggen
  • ICA
  • Riksbyggen
  • NP3

Andreas Gazett

Arbetschef Byggservice

070-416 97 69
Skicka mail