Hem » Om oss » Strategi
ByggPartner är ett företag med tydliga ambitioner om vad vi vill uppnå och på vilket sätt vi ska göra det. Våra strategiska val hjälper oss att nå ända fram, utan att vi tappar vår identitet.

ByggPartners affärsidé och strategiska grund

Våra grundläggande strategiska byggstenar – affärsidé, vision och position – berättar om vilket bolag vi är och vart vi vill komma.
Sunt är ett centralt begrepp för oss på ByggPartner. Det sunda ska lysa igenom i allt vi gör.

ByggPartners affärsidé

Vi är en renodlad byggentreprenör som utifrån en sund värdegrund, i samverkan, med effektiva arbetssätt och god lönsamhet, skapar största möjliga nytta för våra kunder och för samhället.

ByggPartners vision

ByggPartner är Sveriges mest attraktiva byggentreprenör inom partnering, rankas som en av branschens bästa arbetsplatser och är välkänt som den sunda byggaren, med renodlad entreprenadverksamhet, som på en stark värdegrund och med effektiva arbetssätt skapar nytta, hållbarhet och god lönsamhet.

ByggPartners position

Allt vi gör på ByggPartner ska hålla en gemensam kurs mot vår önskade position: den sunda byggaren. Det innebär att vi agerar i linje med vår värdegrund och enligt de ställningstaganden, metoder och förutsättningar som finns i vår affärsmodell. Det sunda perspektivet har sin grund i organisationens kultur och arbetssätt och vi jobbar löpande med att utveckla dessa.

Våra mål

Finansiella mål:

EBIT–marginal om minst 5%

Genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 10% över tid

Soliditet om minst 25%

Övriga mål:

Nöjda kunder

Nöjda medarbetare

Minska vår miljöpåverkan och öka vår sociala hållbarhet

Vi ska vara en av Sveriges ledande entreprenörer av partneringprojekt i spannet 50–600 Mkr.

Klimatmål:

Den egna verksamheten ska vara klimatneutral senast 2030

Vår strategi

Vår strategi för att skapa långsiktig och stabil tillväxt är indelad i tre områden:

Förstärka vår position inom partnering

Fortsätta arbetet med att bygga en ännu starkare position och varumärke inom partnering

Vidareutveckla vår partneringmodell, vår organisation och våra kärnprocesser

Ökat fokus på projektstyrning

Öka lönsamheten via bättre projektstyrning

Stärka kompetensen hos våra medarbetare

Organisk tillväxt på fokusmarknader

Förstärka vår ledande marknadsposition i Dalarna, växa i Stockholm och Mälardalen

Välja rätt projekt