Hem » Så arbetar vi
EK__DSC8425
stomresning stöten_2
Karpmyr o snickare
Mockfjärd på tak
previous arrow
next arrow

Vårt arbetssätt bygger på en sund värdegrund, dialog, samverkan och effektiva arbetssätt

Så skapar vi största möjliga nytta för våra kunder och för samhället

Att vara en rådgivande entreprenör är både en arbetsmetod och ett synsätt. I korthet innebär det att ByggPartner får kundens förtroende att vara med i projektets tidiga skede, för att med vår erfarenhet kunna bidra till väl underbyggda beslut.

ByggPartner har erfarna LCA- och LCC-analytiker som kan bidra med kunskap om hur livscykel- och livskostnadsanalyser kan användas i projekteringen för att få ett mer hållbart projekt.

ByggPartners Sunt-modell är ett av de verktyg som hjälper oss att genomföra hållbara projekt med maximal nytta för alla inblandade parter och där organisationen känner delaktighet och motivation.

Medarbetarna är vår absolut viktigaste tillgång. Med friska och glada kollegor får vi en trivsam arbetsplats och kan lättare nå gemensamma framgångar. Vi har klara ambitioner och tydliga mål för hur vi ska behålla och utveckla hälsan hos våra medarbetare.

Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och har i och med det antagit Byggindustriernas gemensamma uppförandekod. Vi agerar för en sund konkurrens och motverkar mutor, prissamverkan, karteller samt olika typer av manipulationer med syfte att snedvrida konkurrensen.

Genom att ständigt förbättra våra metoder, pröva nya material och ny teknik kan vi också anpassa oss efter marknadens föränderliga behov och inte minst nya lagkrav. ByggPartner strävar alltid efter proaktivitet när det gäller förbättring och utveckling.

Det finns inget som kan ersätta kompetenta medarbetares engagemang. Därför är synen på medarbetarna av avgörande betydelse för vår framgång.

ByggPartner arbetar enligt ett ledningssystem med detaljerade processbeskrivningar för alla moment i en entreprenad. Ledningssystemets processer hjälper oss att utföra varje projekt med hög kvalitet och enligt höga miljökrav.

Läs mer

ByggPartners arbetssätt styrs i grunden av våra policys för kvalitet, miljö, hållbarhet och arbetsmiljö. Dessa utgör också den viktiga stommen för våra ISO-certifieringar.

ByggPartner har utfört projekt i  partnering sedan 1990-talet, som en av Sveriges pionjärer inom arbetsmetoden.  Vi har erfarenheter av vad som är kritiskt i partnering, vilka risker och möjligheter som är vanliga och hur dessa ska hanteras för att bidra till projektets framgång.