Hem » Om oss » Organisation » Koncernledning

Koncernledning

Sture Nilsson

Verkställande direktör sedan 2021. Född 1958. Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet. Aktieinnehav i ByggPartner: 6525 aktier samt 140 000 teckningsoptioner.

Erik Foberg

CFO för ByggPartner sedan 2021. Född 1974. Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet. Aktieinnehav i ByggPartner: 185 aktier samt 30 000 teckningsoptioner

Johan Karlsson

Entreprenadchef sedan 2020. Född 1975. Utbildning: Byggteknik vid Högskolan Dalarna. Aktieinnehav i ByggPartner: 29 449 aktier, privat och via bolag, samt 10 000 teckningsoptioner.

Ann-Louise Holmbom

HR-Chef för ByggPartner sedan 2010. Född 1966. Utbildning: Samhällsvetenskap på Högskolan i Dalarna. Aktieinnehav i ByggPartner: 6 129 aktier samt 10 000 teckningsoptioner.

David Grimheden

Hållbarhetschef sedan 2022. Född 1976.
Utbildning Civilingenjör Väg & Vattenbyggnad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Aktieinnehav i ByggPartner:
3 000 aktier, privat.