Hem » Hållbarhet » Hållbart byggande
På ByggPartner eftersträvar vi att projektera och bygga hus som är hållbara under både produktions- och driftfasen.
Hela livscykeln räknas.

Hållbarhet på kort och lång sikt

Hållbarhet i byggfasen är mycket viktigt för att minimera en byggnads miljö- och klimatpåverkan. Ofta hamnar fokus på driftfasen. Huset ska vara tätt, välisolerat och innehålla smarta installationer för att dra så lite energi som möjligt. Det är också miljösmart. Men även om huset står i 60 år blir det ibland svårt att räkna av den totala miljöskuld som skapats under bygget. En vägg med många lager av resurskrävande material får en större miljöpåverkan än en enklare, tunnare vägg. Här söker vi goda kompromisser med hjälp av bland annat livscykelanalyser.

Hybrider sparar material

Det vi brukar kalla hybridbyggnad har stomme av flera olika material, som tillsammans ger en optimal konstruktion med minsta möjliga resursbehov. Helst vill vi bygga så slankt som möjligt, men samtidigt stabilt. På bärande väggar av massivträ läggs stålbalkar som bär våningsplan av träskivor. Byggnaden stabiliseras av trapphus i betong, som också blir brandsäkra utgångar. Den här hybrid-modellen har ByggPartner använt i vårdboendet Slottet i Falun och Hemlingborg i Gävle, som är både skola, äldreboende, förskola och sporthall i en gemensam byggnad.

Träbyggnader har många fördelar

ByggPartner har omfattande erfarenhet av att projektera och bygga stora konstruktioner i trä. Vi bygger bland annat skolor, vårdboenden, idrottshallar och bostäder i trä. Trä ger kortare byggtid, eftersom den inte har betongens torktider, ger bättre arbetsmiljö under byggtiden, förenklar installationer, minimerar projektets klimatpåverkan och ger bättre inomhusmiljö i den färdiga byggnaden.

En av möjligheterna med trä är det modulära byggandet. När olika grundformer förtillverkas av massivträ och sedan byggs samman till de volymer som behövs för ett visst projekt. Detta anses av många vara en av nycklarna till hållbart byggande. I förlängningen kan det innebära en standardisering av tillverkningen av byggnadsdelar, med stora fördelar, inte minst för klimatet