DSC0833
DSC0816
Svart-Vit-071A3154
DSC0706
previous arrow
next arrow

Hemlingborg blir den givna medelpunkten i en ny stadsdel. Under ett och samma tak blir det vård- och omsorgsboende, en skola, en förskola och en idrottshall. Jonas Andersson är projekteringsledare på ByggPartner.

Projekteringen är nyckeln till hållbart byggande

Allt som byggs kostar resurser och påverkar klimatet. Vår metod för att minimera projektets miljö- och klimatpåverkan är att bygga utifrån en genomtänkt projektering.

Jonas Andersson är projekteringsledare på ByggPartner. Han leder arbetet med att utveckla byggnader från idé till färdiga bygghandlingar, så att projektet kan realiseras. Under 2020 var han djupt engagerad i projekteringen av Hemlingborg i Södra Hemlingby, strax utanför Gävle.

Hemlingborg blir den givna medelpunkten i en ny stadsdel. Under ett och samma tak blir det vård- och omsorgsboende, en skola, en förskola och en idrottshall.

Projektet genomförs i partnering mellan beställarna Gavlefastigheter och Gavlegårdarna samt totalentreprenören ByggPartner. Efter ett års projekteringsarbete inleddes byggfasen i början av hösten 2020.

– Vi har tillsammans strävat efter en sund byggnad, med funktionella lokaler och med hög kvalitet i materialen. Hemlingborg är ett riktigt inspirerande projekt, säger Jonas Andersson.

Med hjälp av livscykelanalyser har teamet tagit fram olika varianter på bland annat materialval. Till slut föll valet på en stomme i massivträ med fasad av tegel.

– Med en trästomme kan vi minimera projektets klimatpåverkan och samtidigt skapa bättre inomhusmiljö.

För projektets alla hantverkare är trästommen en bonus. Den är torr, tyst och varm. Till skillnad från betong som är raka motsatsen.

– Trä ger dessutom en kortare byggtid, eftersom den inte har betongens torktider. Plus att det är så enkelt att montera installationer i en trävägg. Så vi ser egentligen bara fördelar med trästomme i den här typen av projekt, säger Jonas.