ByggPartner har en väl utarbetad plan för genomförande av partneringuppdrag. Den är uppdelad i fem skeden.

Partnering steg för steg

Skede 0 – Allt är möjligt

Under Skede 0 inleds vårt samarbete. Nu har vi alla förutsättningar att skapa något riktigt bra tillsammans. Vi väljer att tänka fritt, bortom invanda arbetsmetoder och roller och skapar en gemensam organisation med personer som har rätt kompetens och en öppen attityd till samverkan

Skede 1 – Steg för steg med högt i tak

Nu är det dags att planera, skissa och kalkylera. Vi tar fram visualiseringar av projektet som gör det enklare att föra en kreativ dialog med många parter. Under Skede 1 ska allt falla på plats inför byggfasen. Men vi stressar inte. En väl genomförd utformning sparar mycket jobb under produktionen

 

Skede 2 – Händelseutvecklingen i fokus

Inför produktionsskedet växer vårt team ytterligare. Nu är vi kompletta och kan genomföra allt det vi tillsammans har planerat och ritat. Under bygget följer vi händelseutvecklingen noga. Våra system gör det möjligt att mäta, effektivisera och utvärdera under pågående byggprocess. Blir det en avvikelse eller en förändring upptäcks detta och vi kan tillsammans parera och justera processen.

Skede 3 – Vår gemensamma erfarenhet

Inför leverans och överlämning av projektet träffas alla inblandade och pratar igenom samarbetet. Beställare, entreprenörer och användare som varit delaktiga under projektet har antagligen lärt sig en hel massa. Inte minst har vi lärt känna varandra. Vår gemensamma kunskap, erfarenhet och gemenskap tar vi med oss till nästa projekt

Skede 4 – En väl förberedd drift

Vi anser att en driftorganisation ska vara med hela projektet. Redan under Skede 0 tar vi in de människor som ska sköta drift och underhåll av anläggningen. Då kan driften delta aktivt under projekteringen och bidra med förståelse för projektet ur sitt perspektiv.