Fakturafrågor och anbud

Leverantörsinformation

Du som leverantör är viktig för oss. Här hittar du viktig information angående fakturering så vi kan hantera din faktura effektivt och korrekt.
Vid ytterligare frågor eller funderingar kring vår leverantörsfakturahantering är du varmt välkommen att kontakta oss på leverantörsreskontra.

Kontakta vår leverantörsreskontra: levreskontra@byggpartner.com

Byggpartners egna krav vid fakturering

Utöver Skatteverkets krav på en faktura har ByggPartner egna krav för att fakturan ska kunna hanteras och betalas. I annat fall kommer fakturan att reklameras. Följande gäller:

 • Fakturan ska vara utställd till rätt bolag, juridiskt namn och fakturaadress.
 • Fakturan måste vara märkt med korrekt projektnummer (inte enbart projektnamn) och referensperson (för och efternamn på beställaren)
 • Vid omvänd skattskyldighet ska fakturan hänvisa till omvänd skattskyldighet för byggtjänster och märkt med beställande bolagets VAT-nummer.
 • Vid eventuell kredit ska kreditfakturan märkas med hänvisning till debetfakturans fakturanummer.
 • Vidare är det nödvändigt att det endast finns ett projekt per faktura, det är likt tidigare inte möjligt att samlingsfakturera flera projektnummer på en och samma faktura.
 • För snabbare hantering vid frågor eller reklamation bör leverantörens e-mailadress framgå på fakturan.

För Skatteverkets krav på faktura – använd länk nedan:
Innehållet i en faktura | Rättslig vägledning | Skatteverket >>

E-faktura i första hand

För en effektivare, säkrare och miljövänligare process vill vi helst att ni använder e-faktura.

Faktura via mejl-PDF

Obs! Endast en pdf-fil per faktura. Finns underbilagor till fakturan ska de bifogas i samma fil som fakturan. Du kan bifoga flera fakturor i samma mejl, men det måste vara en PDF fil per faktura. Fakturan mejlas till respektive bolags fakturamejladress, se mejladress under bolagsinformation.

Fakturor via post

Vi föredrar E-faktura. Om ni inte har möjlighet till detta kan fakturor även sändas via mejl till respektive bolags faktureringsadress, se bolagsinformation.
Till ByggPartners faktureringsadress/mejladress ska enbart fakturor skickas. Övriga frågor eller meddelanden hanteras inte. Vi ber er istället kontakta vår beställare eller vår leverantörsreskontra, se kontaktuppgift ovan.

Vanligaste orsaker till reklamation av faktura är:

 • Fakturan är utställd till fel bolag
 • Fakturan saknar projektnummer
 • Upplysning om omvänd skattskyldighet
 • Organisationsnummer saknas eller är felaktigt

Vid reklamation kommer inte fakturan in i vårt system. Det innebär att ingen kredit ska skickas. Leverantören ansvarar för att ny korrekt faktura upprättas. Vi godtar inga betalningspåminnelser eller dröjsmålsränta då fakturan inte varit korrekt utställd. Reklamationen skickas i första hand till den uppgivna mejladressen på fakturan. Saknas information om mejladress skickas reklamationen via post.

Fakturabetalning

Faktura betalas enligt avtalat betalningsvillkor.

Faktureringsadresser

ByggPartner i Dalarna AB – entreprenad

Org.nr 556531-9984
VAT nr 556531998401
ByggPartner i Dalarna AB
FE 5687 Motkod 1016
831 90 Östersund
byggpartner.dalarna@pdf.scancloud.se

E-faktura:
Van-operatör: Scancloud
IDnr (GLN): 7365565319985
IDnr PEPPOL-faktura: 0007:5565319984

ByggPartner byggservice

Org. nr 556775-9138
VAT nummer 556775913801
ByggPartner i Dalarna Service AB
FE 5687 Motkod 1024
831 90 Östersund
byggpartner.service@pdf.scancloud.se

E-faktura:
Van-operatör: Scancloud
IDnr (GLN): 7365567759130
IDnr PEPPOL-faktura: 0007:5567759138

JUF byggnadsställningar

Org.nr 556435-8207
VAT nummer 556435820701
JUF Byggnadsställningar AB
FE 5687 Motkod 1032
831 90 Östersund
juf.byggnads@pdf.scancloud.se

E-faktura:
Van-operatör: Scancloud
IDnr (GLN): 7365564358206
IDnr PEPPOL-faktura: 0007:5564358207

ByggPartnerGruppen

Org.nr 556710-9243
VAT nummer 556710924201
ByggPartner Gruppen AB
FE 5687 Motkod 1008
831 90 Östersund
byggpartner.gruppen@pdf.scancloud.se

Fakturafrågor ByggPartners kunder

Vi jobbar alltid med kundens intresse för ögonen. Därför vill vi att ni vid kontrakt/beställning uppger all nödvändig information som vi behöver för att kunna ställa ut en korrekt faktura till er. Extra viktigt är det om ni som kund har er verksamhet i flera bolag.
Vi tackar för ert samarbete och vi ska göra vårt yttersta för att svara på era eventuella frågor om vår kundfakturering.

Kontakta vår kundreskontra: kundreskontra@byggpartner.com

Faktureringssätt till kund

 1. E-faktura: Peppol BIS 3.0 och Svefaktura SFTI. Vid er beställning uppge ert ID/Peppoladress.
 2. PDF- och mejlfaktura: Vid beställning uppge er mejladress eller kontakta kundreskontra.
 3. Pappersfaktura

Vid betalningspåminnelse
Blir fakturan inte betald kommer en betalningspåminnelse att skickas ut några dagar efter förfallodatum. Om betalning skett de senaste dagarna i samband med att påminnelsen skickades ut ber vi er bortse från den. Anser du att något är felaktigt med fakturan, kontakta omgående referensperson som finns angiven på fakturan för att reda ut eventuella oklarheter.

Vid reklamation
Vid reklamation av faktura, kontakta vår referens som återfinns på fakturan.

Fakturakopia
Önskar du fakturakopia? Kontakta vår kundreskontra: kundreskontra@byggpartner.com

Kreditupplysning
I samband med att vi ingår avtal med dig som kund gör vi en kreditupplysning. I samband med vår förfrågan till kreditupplysningsföretaget kommer du som privatkund/enskild firma att få kreditupplysningskopia hemskickad till dig.

Kreditfaktura
Vid utnyttjande av kreditfaktura vid betalning, uppge kreditfakturans samt fakturanummer/OCR- nummer.