Hem » Så arbetar vi » LCA-LCC
Ett lyckat projekt har full koll på kostnad, tid, kvalitet och miljö. Med LCA- och LCC-analyser ökar träffsäkerheten i våra strategiska vägval.

Hållbara projekt med livscykelanalys

Illustration: Boverket

Med livscykel- och livskostnadsanalyser (LCA och LCC) kan vi hjälpa kunden att fatta hållbara beslut tidigt i projektet. Då görs nämligen viktiga val av metoder och material som kommer att påverka projektets ekonomi, hållbarhet, kvalitet, med mera. Med hjälp av analyser gör vi rationella val, baserade på fakta och inte på antaganden. Ett viktigt mervärde är att vi kan ta fram beslutsunderlag som underlättar svåra vägval. Ibland ska komplicerad information förstås och bedömas av personer som kanske inte har helt rätt kompetens, men som är viktiga att ha med i beslutsfattandet. Då är LCA- och LCC-analyser ett bra redskap.

Vi har erfarna LCA- och LCC-analytiker som kan göra analyser innan eller efter ett projekt. Vi föredrar att göra analyser innan vi har fattat besluten, men en retroaktiv analys kan också bidra med viktig kunskap om hur olika material och metoder påverkar projektets totala klimatavtryck eller långsiktiga kostnad.

Med LCA-analys kan vi ta reda på vilka material som lämpar sig bäst utifrån deras egenskaper, produktionsförutsättningar, transporter, etc. Eftersom trä ger hälften så mycket koldioxidutsläpp som betong och dessutom halverar byggtiden har träbyggandet blivit ett av de främsta medlen i byggbranschens klimatomställning. I flera fall har våra LCA-analyser gjort att kunden väljer trästomme istället för betong. Men trä är inte svaret på allt, ofta blir sanningen en hybridlösning. Vårt ledord är därför ”Trä där det går – betong och stål där det behövs”.

Grunden till livscykelanalysen är data om de resurser som projektet beräknas förbruka. Med den som bas kan vi jämföra olika material och utföranden och se vad som genererar störst miljö- och klimatpåverkan. Den färdiga livscykelanalysen blir ett viktigt beslutsunderlag i projekteringen.

Exempel på LCA-baserade projekt:

Trästomme, vårdboende, Falun, ByggPartner, partnering
Slottet, Falun

Inför byggandet av äldreboendet Slottet tillsammans med Falu kommun gjorde vi en LCA-analys som gav oss bra argument inför valet av material. Att bygga en hybrid, med stora delar massivträ, framstod som det självklara valet.

Läs mer om Slottet

Vallaskolan, Sala

Under projekteringen av Vallaskolan för Sala kommun utmanade vi den ursprungliga planen att bygga i betong. Vi föreslog istället trä, med stöd i bland annat livscykelanalyser. Detta sparade 300 000 kilo koldioxid för projektet. Dessutom kommer träkänslan att göra skolmiljön behagligare.

Läs mer om Vallaskolan

Nya stadstdelen Hemlingborg
Hemlingborg, Gävle

Hemlingborg i Gävle blir en multibyggnad med skola, förskola, äldreboende och idrottshall under samma tak. Stommen byggs i massivträ, delvis buren av slanka stålbalkar och stabiliserad av trapphus i betong. En smart och modern byggnad som utformats med stöd av LCA-analys.

Läs mer om Hemlingborg