Project Description

Vallaskolan, Sala

När den gamla Vallaskolan i Sala får en ny pendang byggs den med en stomme av massivträ – för klimatets skull.

Mitt i Sala står landmärket Vallaskolan, den gamla tegelbyggnaden från sekelskiftet 1800 – 1900. Nu får den gamla byggnaden ytterligare en pendang i form av Nya Vallaskolan, en byggnad i tre våningar för barn i årskurserna F-6. Skolan ska erbjuda en mångfald av olika miljöer, bra inomhusklimat och en kreativ, stimulerande atmosfär i utrymmen av varierande storlek som tillsammans ger möjlighet till både lek och lärande. Dessa målsättningar krävde god planering av skolan, både rumsligt och avseende installationer.

ByggPartner har genomfört projektet som en partnering tillsammans med Sala kommun. Denna prövande arbetsform har gjort det möjligt för oss att komma med nya förslag under projekteringen. Till exempel genomförde vi en LCA-analys som visade att vi kraftigt kunde minska klimatpåverkan av projektet genom att ersätta betong med trä. Följden blev att vissa delar av stommen, som var planerade att byggas i betong, istället byggdes i trä.

Projektinfo

Projektets namn: Vallaskolan
Uppdrag: nyproduktion
Byggår: 2016 – 2020
Ort: Sala
Omfattning: skolbyggnad F-6 om 5 900 kvm på 3 våningar
Kund: Sala Kommun
Typ: skola
Entreprenadform: partnering