Hem » Så arbetar vi » Innovation
Vi är ett kreativt företag, som gärna tar till oss nyheter och lägger kraft på att utvecklas. Vår affär bygger på att överträffa förväntningarna och få ny kunskap under tiden.
ByggPartner verkar på en marknad som ständigt förändras. Byggprojekten påverkas av nya metoder, material och inte minst lagar och bestämmelser. Men vi som företag utvecklas också i vårt sätt att tänka, agera och relatera till omvärlden. Här är några områden där vi alltid strävar efter att ligga i framkant.

Livscykelanalyser för ökad hållbarhet

Vi har egna specialister inom LCA-analys och jobbar i allt högre grad med att under projekterings- och kalkylskedena (alltså tidigt i projekten) jämföra olika material och metoder utifrån hur hållbara de är i hela livscykeln. Poängen är att med korrekta analyser ge bättre beslutsunderlag, så att kunden kan motivera ett mer hållbart val.

Nya material och lösningar

När det gäller material handlar valen ofta om ekonomi kontra hållbarhet. Genom att tänka kreativt behöver det inte vara svart eller vitt. Vi är långt framme när det gäller hybridlösningar, eller att minimera material med större miljöpåverkan. Vi brukar säga ”använd trä där det går och betong där det behövs”.

Kompetenta medarbetare

Vår viktigaste tillgång är medarbetarnas förmåga och prestationer. I slutänden är det medarbetarna som tillsammans avgör vår utveckling. Därför investerar vi löpande i kompetensutveckling och hälsofrämjande åtgärder. Kompetensutvecklingen sker inom alla områden i företaget. Vi vill ha beslutsmässiga, drivande och trygga medarbetare. Det ger goda förutsättningar för en effektiv byggproduktion.

Samarbetspartners med spets

Som totalentreprenör ansvarar vi inte bara för våra egna prestationer, utan även för de som utförs av underentreprenörer, installatörer och materialleverantörer. Vi ser vikten av samförstånd och samarbete för att på bästa sätt tillfredsställa kundens behov. Vi utbildar våra strategiska partners i vårt sätt att driva entreprenader och säkerställer på så sätt effektivast möjliga byggprocess.

Industriellt byggande

Det industriella byggandet är för oss ett förhållningssätt som inte bara handlar om prefabriceringens fördelar och det modulära byggandet. Vi skapar en anda av ”best practice” där smarta lösningar systematiseras och delas i organisationens alla led. Våra erfarenheter gynnar såväl effektivitet som kundernas plånböcker.

Samordning och internationalisering av inköp

Trots att vi verkar inom rikets gränser har vi internationaliserat vårt perspektiv när det gäller inköp av material, något som är nödvändigt för de som vill överleva i hård konkurrens.