Hemlingborg, Gävle

Hemlingborg i Gävle ligger i den nya stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle och är ett av landets största träbyggnadsprojekt. Här bygger vi skola, förskola, vårdboende och idrottshall. Projektet genomförs i partnering tillsammans med Gavlefastigheter och Gavlegårdarna.

Projekteringsarbetet för Hemlingborg genomfördes under ett års tid 2019-2020 av Gavlefastigheter, Gavlegårdarna och ByggPartner i samverkan. Hösten 2020 inleddes byggandet av det stora multifunktionella huset i Södra Hemlingby. Under ett och samma tak blir det vård- och omsorgsboende med 80 platser, en skola F-6, en förskola för 120 barn och en idrottshall.

Huset byggs med trästomme efter att livscykelanalyser visat den stora klimatnyttan med detta materialval. Trä ger också bättre inomhusmiljö samt kortare byggtid. Fasaden består av underhållsfritt murtegel medan balkonger, hisschakt och trapphus utförs i prefab-betong.

Projektet genomförs i projektformen partnering, vilket innebär att det sker i en öppen dialogbaserad process mellan parterna och de olika kommunala verksamheterna.

Hemlingborg fungerar också som en testbädd för ny teknik och nya lösningar som kan utveckla byggandet. Bland annat är det första gången i Sverige som ändträbehandlat KL-trä levereras direkt från fabrik till byggplatsen, vilket minskar fuktrisken under byggtiden. Dessutom monteras fuktsensorer på utsatta positioner i konstruktionen så att det går att bevaka fukthalten i realtid. En annan nyhet är att alla trävarupaket är försedda med en QR-kod som visar paketets innehåll samt var i byggnaden som produkterna ska användas.

Hemlingborg är en del av den nya stadsdelen Södra Hemlingby i Gävle där det även byggs drygt 500 nya bostäder.

Projektinfo

Projektets namn: Hemlingborg
Uppdrag: nyproduktion av skola, förskla, vårdboende, sporthall
Byggår: 2020 – 2023
Ort: Gävle
Kund: Gavlefastigheter, Gavlegårdarna
Typ: skola, vård/omsorg