Slottet, Falun

Slottet är ett innovativt bygge på flera vis, bland annat genom kombinationen av trä, stål och betong.

Vårdboendet Slottet är ett av flera projekt där vi har gjort en livscykelanalys (LCA-analys) i projekteringsskedet. Det gav oss och kunden ett mycket bra beslutsunderlag inför upphandling av material och underentreprenörer. Att bygga i trä framstod som det självklara valet, eftersom det ger hälften så mycket koldioxidutsläpp som betong och halverar byggtiden.
LCA-analyser är ett av våra verktyg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Vi behöver veta vilken miljöpåverkan ett hus har, från bygge till rivning. För att ta reda på detta gör vi LCA-analyser i ett tidigt skede av projektet och fattar beslut om material och metoder baserade på fakta. I flera fall har våra LCA-analyser gjort att kunden väljer trästomme istället för betong.
Byggnaden Slottet ligger i en backe och har en suterrängvåning i betong, med en stål- och trästomme i tre våningar ovanpå. Husets trapphus är också i betong, vilket underlättade byggprocessen eftersom dessa gav stadga vid stomresningen och även fungerade som säkra transportvägar för yrkesarbetarna på plats.
Boendet byggdes med korslimmat trä och limträ från Sverige, har solpaneler på taket och en stor innergård.

Projektinfo

Projektets namn: Slottet
Uppdrag: nyproduktion
Byggår: 2019 – 2020
Ort: Falun
Omfattning: 5 500 kvm på fyra våningar
Kund: Falu kommun
Typ: vårdboende
Entreprenadform: partnering