Hälleskogsbrännan

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Här har ByggPartner på uppdrag av Länsstyrelsen bland annat byggt ett 13 meter högt utsiktstorn.

Länsstyrelsen arbetar kontinuerligt med att göra området mer tillgängligt för besökare. Bland annat fick ByggPartner i uppdrag att bygga en utsiktsplats. Uppe på bergsknallen står nu ett 13 meter högt utsiktstorn där överblicken över området är fantastisk.  I anslutning till utsiktstornet byggdes också en spång för att besökare ska kunna ta sig dit i den kärva terrängen.

Spången är 300 meter lång och handikappanpassad. Utefter spången finns dessutom ett uteklassrum med läktare för undervisning. Här kan skolklasser ha sina lektioner på plats mitt i Hälleskogsbrännan. Vid uteklassrummet har ByggPartner också byggt grillplats, toalett och förråd.

Projektinfo