Tingsrätten, Falun

För att göra tingsrätten säkrare för alla som besöker den eller som arbetar där uppfördes under 2020 en ny säkerhetsentré med larmbågar och arrest.

Till tingsrätten i Falun kommer många besökare och vissa av dem kan uppträda hotfullt eller riskera att föra med sig vapen eller liknande. För att göra tingsrätten till en säkrare plats för alla har nu ByggPartner Byggservice på uppdrag av Sveriges Domstolar byggt en ny säker entré. Upplägget liknar den på tex flygplatser, där besökare placerar eventuella metallföremål och tekniska apparater i en låda och sedan passerar genom en larmbåge för att få komma in i tingsrätten. Utförandet av den nya entrén har gjorts i samma stil som den befintliga byggnaden och smälter väl ihop avseende material och design.

Projektinfo

Projektets namn: Tingsrätten
Uppdrag: ny säkerhetsentré
Byggår: 2020
Ort: Falun
Kund: Sveriges Domstolar
Typ: övrigt