Hem » Tung grundläggning i krävande miljö
ByggPartner-StoraEnso-Fors
IMG-1520-rotated840x470acfcropped
Fors-Bruk-ext-scaled840x470acfcropped
IMG-1523-rotated840x470acfcropped
previous arrow
next arrow

Under 2020 har ByggPartner jobbat i två olika projekt på Stora Enso Fors, bland annat gjutningar av fundament till maskiner. ”Jag ser det som en ära att få det här förtroendet”, säger platschefen Staffan Dickfors.

Tung grundläggning i krävande miljö

På Stora Enso Fors i Avesta tillverkas kartong av högsta kvalitet i en obruten komplex process. ByggPartner ser till att nya brukets nya installationer får rätt grundläggning – med just in time leverans.

– Att komma in som byggare i den här anläggningen är mycket speciellt, säger Staffan Dickfors, platschef på ByggPartners projekt i Stora Enso Fors.
Han är uppvuxen med bruket. Som Avestabo och med en pappa som jobbade som platschef för om- och tillbyggnader på Fors bruk under flera decennier har han järnkoll på alla delar av det enorma fabrikskomplexet. Här tillverkas vikbar kartong till konsumentförpackningar – i en division som växer för att möta kundernas krav på förpackningar. Och i takt med att marknaden för klimatsmarta konsumentförpackningar växer, moderniseras också fabriken i Fors. Staffan Dickfors, som alltså gått i sin fars fotspår, är mycket nöjd över att få driva projekt innanför fabriksgrindarna.
– Vi har verkligen passerat ett nålsöga för att komma in på bruket. Stora Enso ställer oerhörda krav på tid och kvalitet i projekten. Jag ser det som en ära att få det här förtroendet.

Under 2020 har ByggPartner jobbat i två olika projekt på Stora Enso Fors. I båda fallen har det handlat om att bygga utrymmen eller fundament för maskiner av olika slag. Och det är inga små fundament vi pratar om. Hittills har det gått 500 kubikmeter betong och 50 ton armering till de gjutningar som ByggPartner har genomfört. Det rör sig exempelvis om ett fundament för en så kallad raffinör, där fibrerna skiljs från varandra under mekanisk framställning av massa.
För att minska vibrationerna från raffinören lyftes hela fundamentet upp med domkrafter och placerades på gummifötter, innan raffinören monterades ovanpå. Allt synkas inför det årliga, planerade underhållsstoppet, då de nybyggda delarna kopplas in i anläggningens flöde.
– Här gäller just in time-leveranser på allt. Det kostar så oerhört mycket pengar att stänga ned en processindustri. Därför måste verkligen allt vara koordinerat när de nya maskinerna ska anslutas.

Staffan Dickfors och hans arbetslag består av nio personer från ByggPartner. De samverkar hela tiden med Stora Enso Fors och ett flertal andra aktörer enligt en gemensam tids- och aktivitetsplan.
– Vi kan inte bara göra våra delar, utan måste också anpassa oss till vad som fungerar bäst för helheten. För mig som platschef gäller det att hålla en flödande dialog i projektet men även att sticka in kontrollpunkter för att säkra upp våra delmål. Som byggare måste vi ligga steget före i alla skeden.