Hem » Livscykelanalys hjälper kunden till rätt beslut

Ricardo Ramirez Villegas är LCA-specialist på ByggPartner.

Livscykelanalys hjälper kunden till rätt beslut

Ricardo Ramirez Villegas är doktor i miljövetenskap och specialist på hållbart byggande. Han arbetar med LCA-analyser på ByggPartner och är djupt involverad i projektens tidiga skeden.

– Grunden till livscykelanalysen är data om de resurser som projektet beräknas förbruka.
Med den som bas kan vi jämföra olika material och utföranden och se vad som genererar störst miljö- och klimatpåverkan, berättar Ricardo.
Ryckt ur sitt sammanhang är informationen obegriplig för de flesta, men som färdig livscykelanalys kommer den att bli ett tydligt beslutsunderlag i projekteringen.

– Allt handlar om att fatta rätt beslut, säger Ricardo. Om vi kan hjälpa kunden med bra jämförelser kan kunden fatta hållbara beslut så att projektet kan reducera sin klimatpåverkan. Det är hela poängen med LCA.

Dessa analyser är ett av de vassaste redskapen i ByggPartners erbjudande. I vår roll som rådgivande entreprenör är det centralt att kunna presentera beslutsunderlag som är baserade på fakta, inte på antaganden. Därför bygger våra LCA-analyser på data från både leverantörer och från oberoende källor.

– Det är viktigt att vara kritisk till data som ligger till grund för så stora beslut. Här kan vi påverka en kund att välja en helt annan stomme än den som var tänkt i projektets idéstadie. Vi har ett ansvar i detta, som vi också tar på stort allvar.

Tre projekt där livscykelanalys bidragit till hållbara beslut

 

Slottet, Falun

Inför byggandet av äldreboendet Slottet tillsammans med Falu kommun gjorde vi en LCA-analys som gav oss bra argument inför valet av material. Att bygga en hybrid, med stora delar massivträ, framstod som det självklara valet.

Vallaskolan, Sala
Under projekteringen av Vallaskolan för Sala kommun utmanade vi den ursprungliga planen att bygga i betong. Vi föreslog istället trä, med stöd i bland annat livscykelanalyser. Detta sparade 300 000 kilo koldioxid för projektet. Dessutom kommer träkänslan att göra skolmiljön behagligare.

Hemlingborg, Gävle
I Gävle bygger vi en multibyggnad med skola, förskola, äldreboende och idrottshall under samma tak. Stommen byggs i massivträ, delvis buren av slanka stålbalkar och stabiliserad av trapphus i betong. En smart och modern byggnad som utformats med stöd av LCA-analys.