Hem » En rådgivande anda ger bättre projekt
ByggPartner Karpmyr
Karpmyr_5
Karpmyr o snickare
previous arrow
next arrow

Anders Karpmyr är ByggPartners platschef i Rosendal i Uppsala. Här bygger Åke Sundvall och Heba två bostadsprojekt. ByggPartner är totalentreprenör och arbetar mycket nära kunden i projekten.

En rådgivande anda ger bättre projekt

En renodlad byggentreprenör kanske inte förväntas arbeta tillsammans med kunden i utvecklingsskedet. Men ByggPartner tänker annorlunda. Genom sin rådgivande stil kan de bidra med erfarenhet som gör projektet effektivare.

– De bästa förutsättningarna för ett djupare samarbete får vi i partnering, men vi plockar gärna in element från partnering i alla projekt. Det blir ett bättre resultat då, säger Johan Karlsson, entreprenadchef på ByggPartner.
I två aktuella bostadsprojekt för Åke Sundvall och Heba har ByggPartner ett nära samarbete med kunden. Projekten, som heter Kvarteret E respektive Verket, byggs nu i Uppsala.
– Vi är totalentreprenör i projekten och arbetar mycket nära kunden i den dagliga driften. För många specialiserade byggentreprenörer är det kanske ovanligt att arbeta så nära kunden som vi gör, men vi ser stora möjligheter med ett nära samarbete, säger Johan Karlsson.
Caroline Edstråle är byggledare för Åke Sundvall. Hon sitter i etableringen i Rosendal ett par dagar i veckan. Att delta i det vardagliga arbetet är bra för samarbetet tycker hon.
– Jag har blivit som en i gänget. Vi pratar om stort och smått, resonerar, fattar beslut och driver projektet framåt. Det är ett arbetssätt som är både effektivt och trivsamt.
Bostadsbyggande utgör en stor del av ByggPartners uppdrag. Just nu bygger man bostäder i bland annat Västerås, Stockholm, Falun, Uppsala, Gävle och Enköping.
Sin kunskap om effektivt bostadsbyggande vill ByggPartner gärna använda i utvecklingen av projekten, även om mycket redan kan vara bestämt när de kommer in i bilden.
– Det som inte är byggt går alltid att resonera kring. Ofta finns det möjlighet att skapa ett ännu bättre projekt, säger Johan Karlsson.
ByggPartner är ett företag med många långsiktiga kundrelationer. Det rådgivande arbetssättet är en nyckelfaktor i detta, menar han.
– En god dialog i projekten skapar fler mervärden i slutänden, för alla parter.

Fakta

Att vara en rådgivande entreprenör, vad innebär det?
Det är både en arbetsmetod och ett synsätt. I korthet innebär det att vi får kundens förtroende att vara med i projektets tidiga skede. Då kan vi med vår erfarenhet bidra till väl underbyggda beslut.

Vad skiljer det från partnering?
Vi vet av erfarenhet att partneringprojekt vanligtvis blir mycket lyckade, både när det gäller kvalitet och ekonomi. Men alla kunder är inte redo för partnering. Genom ett rådgivande arbetssätt kan vi applicera delar av partneringmetoden i vilket projekt som helst.

Vad innebär det för kunden?
Kunde får en bättre förståelse för projektet och blir mer aktiv i beslutsfattandet. I likhet med oss som entreprenör har våra kunder mängder med kunskap och erfarenhet som inte alltid kommer fram. Genom ett öppet arbetssätt kan parterna lära känna varandra och fler får möjlighet att ta plats och bidra.

Är den rådgivande stilen bra för alla kunder?
Ja, det är det. Speciellt bra är den för kunder som är ovana vid partnering, eller vid en dialogbaserad samarbetsform. Ofta får kunden upp ögonen för samverkansformen. Nästa förfrågan är kanske en partnering. Då finns också goda möjligheter att samarbetet fortsätter.