Byggreportage Skattsedeln

I Hägerstensåsen i Stockholm bygger ByggPartner tillsammans med HEFAB tre kombinerade bostads-, LSS- och förskolebyggnader i ett annorlunda format.

Cirka 20 meter från tunnelbanestationen Hägerstensåsen har ByggPartner etablerat för projektet Skattsedeln. Tre triangelformade byggnader ska uppföras och i dessa kommer ​134 lägenheter inrymmas tillsammans med en förskola och två LSS-boenden.

Närheten till befintliga byggnader och tunnelbanan innebär att det måste till god planering för att ha en fungerande logistik på bygget. De närliggande byggnaderna är främst hyreshus vilket även ställer krav på minimering av buller för att inte störa de boende. Till detta kommer en marknivåskillnad på upp till 15 meter.

Projektet påbörjades under oktober 2018 och sista inflyttning ska ske i december 2020. För att lyckas med detta kommer det som mest att vara ungefär 80 yrkesarbetare på området tillsammans med delar av tjänstemannastaben som utgörs av projektchef, platschef, projekteringsledare, entreprenadingenjör och upp till tre arbetsledare beroende på skede.

HEFAB är beställare av projektet som sker i samverkan med ByggPartner och uppskattas omsätta cirka 230 miljoner kronor.​