Hem » Bättre förskola med partnering
Fotografering för Byggpartner Arboga
Fotografering för Byggpartner Arboga
Fotografering för Byggpartner Arboga
previous arrow
next arrow

Förskolan Skogsgläntan i Arboga är projekterad och byggd i strategisk partnering mellan Arboga kommun och ByggPartner. Den stod färdig våren 2020.

Bättre förskola med partnering

ByggPartners samarbete med Arboga kommun har bland annat resulterat i den nya förskolan Skogsgläntan.

En strategisk partnering innebär att en kund och en entreprenör tillsammans genomför ett antal projekt med delvis samma organisation. Syftet är att parterna ska lära känna varandra väl, bygga erfarenheter och bli allt bättre som team.
På detta vis har ByggPartner och Arboga kommun jobbat tillsammans under några år. Ett av resultaten är den nya förskolan Skogsgläntan, en helt ny byggnad i centrala Arboga med plats för 175 barn uppdelade i flera avdelningar. Lokalerna bjuder in till lek och lärande med spännande utemiljöer och i det egna köket lagas maten på plats.

Namnet Skogsgläntan har dels en koppling till platsen, med skogen strax intill, dels till förskoleverksamhetens vision om att barnen ska ha naturen som ett hjälpmedel i sitt lärande.
– Det är ett jättebra namn, säger förskolechef Mia Vainionpää, som också påpekar att det är pedagogerna själva som har hittat på det.

Eftersom projektet har genomförts i partnering har kunden och inte minst verksamheten, alltså de pedagoger som ska jobba i huset, varit involverade. Deras kunskap och erfarenhet kring hur en bra förskola ska utformas har varit vägledande genom byggprocessen. Att en förskola som byggs i en inkluderande samarbetsform blir bättre, det är alla deltagare överens om. Dessutom blir det enklare att styra de ”hårda” faktorerna i mål.
– Vi ser tydliga kvalitetsmässiga och ekonomiska motiv till att välja partnering, säger Tomas Rådman, byggprojektledare på Kommunfastigheter i Arboga.

ByggPartner har jobbat i partnering sedan bolaget startades 1992 och har en tydlig målsättning att öka andelen partneringprojekt. Kunderna blir genom det dialogbaserade arbetssättet snabbt engagerade i projekten och tillsammans skapar vi verklig nytta för alla parter.