Vi bygger den nya förskolan Hönsarvsgården i partnering med Borlänge kommun

Nu är plattan gjuten för den nya förskolan Hönsarvsgården i Borlänge. Det är en av två likadana förskolor som vi bygger i partnering med Borlänge kommun. Huset får två våningar och byggs med trästomme. Totalt kommer förskolan ha plats för 150 barn fördelat på 10 avdelningar. Hela bygget ska stå klart i oktober 2024.

Förskolan är projekterad utifrån tänket “tre förskolor i en”, där varje avdelning kommer ha tillgång till egna utrymmen som utformar en egen hemvist för barnen.  Avdelningarna kommer arbeta två och två, vilket minskar antalet kontakter som barnen har samtidigt som att det ger en trygghet till personalen att de kan hjälpas åt mellan dessa två avdelningar.

Förskolans utemiljö kommer också vara uppdelad och formas till tre förskolegårdar. Det ger en trygghetskänsla för barnets hemvist och skapar organisatoriska möjligheter genom att många barn inte är ute samtidigt på samma yta. Planlösningen är utformad så att in- och utgångar är uppdelade efter avdelningar och deras förskolegårdar.