Hem » Vårdboendet i Mockfjärd klart för inflyttning

Vårdboendet i Mockfjärd klart för inflyttning

Under våren 2023 flyttar verksamheten in i det nya vård- och omsorgsboendet Högsveden i Mockfjärd. Resan till det färdiga huset har genomförts i partnering mellan Gagnefs kommun och ByggPartner.
Stommen består av 930 olika byggelement i trä. Den levererades med lastbil direkt till byggplatsen och byggdes upp i fem olika etapper. Med hjälp av Stora Ensos lastplanering och en väl utförd produktionsplan kunde arbetslaget på plats bygga stommen bit för bit i god takt.
När de boende nu flyttar in på Högsveden finns totalt 60 lägenheter, en avdelning för daglig verksamhet samt ett café som bedrivs av kommunens LSS-grupp. Maten till boendet lagas på plats i ett nytt storkök som kan leverera närmare 200 portioner om dagen. Utöver maten till Högsveden kommer köket även att laga mat till övriga boenden inom kommunen.