Nu reser vi trästommen till Djuråsskolan

Nu bygger vi en ny grundskola i Djurås. Projektet genomförs i partnering mellan Gagnefs kommun och ByggPartner. Skolan får en hybridstomme med stora delar i trä, för minskad klimatpåverkan och förbättrad skolmiljö.

Stomresningen pågår för fullt med montage av KL-skivor och ribbelement. Delar av stommen görs i stål och betong enligt principen ”trä där det går – stål och betong där det behövs”. Detta syftar också till att minimera materialåtgången och klimatpåverkan i projektet.

För årskurs F-6 byggs en helt ny skola och den befintliga byggnaden för årskurs 7–9 byggs om och till. Den senare delas med bl.a. administrationsavdelning, matsal, praktiska ämneslokaler och gymnastiksal.

Djuråsskolan byggs i partnering mellan kommunen och ByggPartner, som en del i ett flerårigt strategiskt samarbete mellan parterna. I överenskommelsen ingår även Bäsna skola och Kyrkskolan. Byggstart skedde hösten 2023 och projektet planeras vara färdigt våren 2026.