Fler hyresrätter i Uppsala

I Rosendal i utkanten av Uppsala centrum har det byggts många nya bostäder. Och fler ska det bli. Som vi tidigare pressmeddelat har ByggPartner tecknat avtal med Åke Sundvall Byggnads AB om att genomföra fas 1 i ett  projekt som gäller nyproduktion av ca 153 hyresrätter i Rosendal. Det betyder att ByggPartner verkar som en rådgivande entreprenör och tar fram de systemhandlingar som ska ligga till grund för bygglovsansökan inför fas 2, som är byggfasen. Kul att vara med och ta fram fler hyresrätter tycker vi. VERA Arkitekter har ritat.