Byggstart för bostäder i Avesta

Hyresrätter, äldreboende och ungdomsmottagning i ett och samma hus i centrala Avesta! Vi har nu börjat med markarbeten för detta spännande multifunktionella bostadsprojekt. Det är den så kallade Badhustomten som ska bebyggas med drygt 70 lägenheter. Cirka 30 av lägenheterna ska utgöra så kallat trygghetsboende och är avsedda för hyresgäster omkring 70 år eller äldre. Utöver lägenheter ska huset innehålla lokaler för ett seniorcenter samt en ungdomsmottagning. Det kommunala fastighetsbolaget i Avesta, Gamla Byn, är beställare och ByggPartner är totalentreprenör.