ByggPartner kallar till extrastämma

ByggPartner kallar till extrastämma.
Aktieägarna i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), org.nr 556710-9243 (”ByggPartner”),
med säte i Falun, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 22 oktober 2020

Läs mer här: https://www.byggpartner.se/extrastamma-2020/