Arbogas nya grundskola tar form i samverkan

I Arboga bygger vi en ny grundskola i samverkan med Arboga kommun. Nu reser vi stommen i god takt, samtidigt som vi gjuter för nästa del.
Skolan får en hybridstomme med trapphus i betong, bärande stålbalkar inne i byggnaden med träbjälklag samt bärande ytterväggar i KL-trä.
Platsen för byggnationen blir vid den nuvarande Gäddgårdsskolan, som ska rivas och ersättas med den nya.

I satsningen på den nya grundskolan ingår hemklassrum för samtliga årskurser, anpassad skola, en fullstor idrottshall samt konstnärlig utsmyckning i lokaler och utemiljö. I byggnationen ingår även skyddsrum. Skolbyggnaden byggs i 3 våningar och får totalt 26 hemklassrum, som är ett rum där eleverna har merparten av sina lektioner.