Förskolan Mats Knuts är invigd

Nu är förskolan Mats Knuts invigd med en ceremoni där alla barn och pedagoger var med och firade. Vi byggde förskolan i partnering med Borlänge kommun. Själva stommen är i massivträ och rymmer tio avdelningar. Bygget av Mats Knuts förskola startade våren 2022 och i januari 2023 drog verksamheterna igång. Skolan är byggd efter konceptet tre förskolor i en och idag rymmer den runt 115 barn fördelade på åtta avdelningar.
Just nu bygger vi en förskola till enligt samma recept. Den heter Hönsarvsgården och ligger på andra sidan Borlänge. Även den får en stomme i KL-trä.