Studentbostäder i Linköping AB och Åhlin & Ekeroth Byggnads AB bygger 112 nya studentbostäder i kvarteret Folkungavallen i Linköping. Det är framför allt mindre lägenheter som byggs och inflyttning är preliminärt satt till hösten 2026.

I början av 2023 tecknade AB Stångåstaden ett tvåårigt ramavtal med Åhlin & Ekeroth Byggnads AB avseende totalentreprenad inom nybyggnad av bostäder och lokaler belägna i Linköpings kommun. Nu bär avtalet frukt för det östgötska byggföretaget som tilldelas uppdraget att bygga 112 studentbostäder i centrala Linköping, alldeles intill stadens nya simhall.

– Vi vet att behovet av mindre studentbostäder är stor i Linköping och vi är jätteglada över förtroendet att få hjälpa vår beställare att möta efterfrågan. Det finns många logistiska utmaningar med att bygga centralt men vi har stor erfarenhet från tidigare projekt i innerstan och känner oss taggade inför uppgiften säger André Ekdahl, projektchef inom Åhlin & Ekeroth.

På husets översta våning planeras för en gemensamhetslokal med ett studierum samt en gemensam terrass i direkt anslutning. Fastigheten byggs för att kunna klassas enligt miljöbyggnad silver, vilket bland annat kräver att det har en låg energianvändning, god ventilation och bra dagsljus. Solceller på taket bidrar ytterligare till en fastighet med god energiprestanda.

– Glädjande när våra beställare så här tydligt prioriterar hållbarhet och energieffektivitet i sina projekt. Som byggare kan vi bidra med kvalificerade livscykelanalyser och klimatberäkningar, hållbara materialval samt vår erfarenhet att bygga utifrån olika miljöcertifieringar. Vi ser fram emot ett givande samarbete med Stångåstaden och Studentfastigheter, förklarar André Ekdahl.

I maj tecknade Stångåstaden avtal med Åhlin & Ekeroth om ytterligare ett projekt. Med beräknad produktionsstart i oktober 2024 ska företaget renovera fastigheterna Filosofen 1 & 2 i stadsdelen Gottfridsberg Linköping. Uppdraget ligger utanför det ingångna ramavtalet.

Fakta:
Beställare: Studentbostäder i Linköping AB
Byggentreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
Totalt antal lägenheter: 112
Entreprenadform: Totalentreprenad
Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter
Lägenhetsstorlek och antal: 98 st 1 rum och kök samt 14 st 2 rum och kök
Preliminär inflyttning: 2026

Bild ” Folkungavallen Studentbostäder_Winell & Jern Arkitekter” bifogas. OBS! Vid publicering ange Illustration: Winell & Jern Arkitekter