Priveq Investment Fund III KB och Priveq Investment Fund III AB, tillsammans (den ”Säljande Aktieägaren”),
har sålt 713 481 aktier i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) (”ByggPartner” eller ”Bolaget”). Köpare av aktierna är ett mindre antal institutionella
investerare samt fyra insynspersoner i bolaget, däribland styrelseledamot och huvudägare Bo Olsson (genom AB Surditet), styrelseledamot Tore Hallersbo
(privat och genom Tore Hallersbo AB) samt VD Fredrik Leo och CFO Helena Blom.

Placeringen motsvarar 5,9 procent av det totala antalet aktier i ByggPartner och innebär att den Säljande Aktieägarens innehav, efter placeringen, kommer att uppgå till 7,4 procent av Bolaget.

Pareto Securities agerar bookrunner i samband med placeringen.

Informationen lämnades för offentliggörande 26 november 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Leo, VD

Mobil: 076-677 66 10

E-post: fredrik.leo@byggpartner.se

Helena Blom, CFO

Mobil: 070-658 50 90

E-post: helena.blom@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP