ByggPartnerGruppen AB (publ) utser Karin Mellegård Djärf till ny CFO med tillträde den 1 juni 2024. Karin kommer ingå i koncernledningen.

Karin Mellegård Djärf kommer närmast från rollen som CFO i Ratos-ägda Knightec. Dessförinnan var hon 10 år inom AFRY-koncernen i ledande roller. Karin har även en revisionsbakgrund.
Karin efterträder Erik Foberg, som på egen begäran lämnar rollen som CFO för att i en något mindre omfattning vara kvar i bolaget som resurs inom främst finansiella utvecklingsområden.
– Det gläder mig att välkomna Karin som CFO i ByggPartnerGruppen. Hon har en gedigen bakgrund från ledande roller inom ekonomistyrning och rapportering i miljöer som präglats av stark utveckling. Jag ser fram emot att få samarbeta med Karin, säger Sture Nilsson, VD och koncernchef i ByggPartnerGruppen.