ByggPartnerGruppen har utökat koncernledningen med representanter för ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns.

ByggPartnerGruppen har, efter tillträden den 1 juli 2022 av de förvärvade bolagen Åhlin & Ekeroth samt Flodéns, cirka 4,5 mdkr i årsomsättning (proforma 2021) och cirka 1 100 medarbetare.
Koncernen bedriver byggverksamhet under tre varumärken och koncernledningen består efter förändringen av representanter för ByggPartner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns.
 ”Jag känner mig stärkt och inspirerad av att få samarbeta med vår utökade koncernledning. Vi kommer att dra nytta av varandras erfarenheter, kompetens och relationer i det strategiska arbetet, samtidigt som byggverksamheten fortsätter att drivas lokalt i respektive företag”, säger Sture Nilsson, koncernchef och VD för ByggPartnerGruppen.

ByggPartner Gruppen AB (publ) är namnet på det gemensamma börsnoterade ägarbolaget, vars aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. 

Koncernledningen består av:
Sture Nilsson, VD för ByggPartner samt VD och koncernchef för ByggPartnerGruppen sedan 2021. Sture har tidigare varit VD för byggentreprenören Zengun samt regionchef för Veidekke Bygg Stockholm.

Peter Gustafsson är VD för Flodén Byggnads AB sedan 2022. Han har tidigare varit arbetschef på Flodéns samt arbetschef på Tuve Bygg AB.

Göran Lundström är VD för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB sedan 2013. Han har tidigare bland annat varit projektchef på Åhlin & Ekeroth samt platschef på Skanska.

Roger Käller är vice VD i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB sedan 2015. Till hans tidigare erfarenheter hör rollen som VD för Håkan Ström Byggnads AB samt som arbetschef på Åhlin & Ekeroth.

Erik Foberg, CFO för ByggPartnerGruppen sedan 2021. Han har bakgrund inom Corporate Finance med erfarenhet från flera banker och fondkommissionärsfirmor.

Johan Karlsson har under de senaste åren varit entreprenadchef för ByggPartner. Han är nu chef för affärsområde Gävle-Dala, med ansvar för regionerna Gävleborg och Dalarna. Affärsområdet inkluderar förutom entreprenadverksamhet även byggservice, JUF (ställningar och fallskydd) samt Dalahus (trähuskomponentstillverkning). Johan, som varit på ByggPartner sedan 2015, kommer bl a att ansvara för den fortsatta utvecklingen kring trähusproduktion.

David Grimheden har en ny roll som affärsområdeschef för Mälardalen, med ansvar för den fortsatta konsolideringen av regionerna Uppsala, Stockholm samt Västmanland/Sörmland. Han behåller samtidigt sin roll som hållbarhetschef som han tillträdde under 2022. David har tidigare arbetat som teknik- och miljöchef för Veidekke Sverige, och i andra ledande roller.

Bildtext: ByggPartnerGruppens nya koncernledning består av, från vänster: Sture Nilsson, Peter Gustafsson, Göran Lundström, Erik Foberg, Roger Käller, Johan Karlsson, David Grimheden.