Per den 29 juli 2022 uppgår antalet aktier och röster i ByggPartner Gruppen AB (publ) till 17 389 311 aktier och röster. Antalet aktier och röster har ökat med 5 282 208 till följd av kvittningsemissioner som genomförts i samband med förvärven av Åhlin & Ekeroth och Flodéns. Förvärv och kvittningsemissioner offentliggjordes i början av april och beslutades av årsstämman den 18 maj 2022. Kvittningsemissionerna genomfördes i samband med tillträde av de förvärvade bolagen den 1 juli 2022.