ByggPartner Gruppen AB (publ) meddelar idag att Erik Foberg på egen begäran väljer att lämna rollen som Chief Financial Officer (CFO). Erik har varit CFO för ByggPartnerGruppen sedan januari 2021 och kommer att kvarstå i sin roll som CFO under hela uppsägningstiden om 6 månader. Erik kommer därefter att i en något mindre omfattning vara kvar i bolaget som resurs inom bland annat finansiering, M&A och IR. Rekryteringsprocessen av ny CFO inleds omgående.
”Erik har haft en betydande roll i ByggPartnerGruppen under en period präglad av stora förändringar. Jag är glad att Erik med sin kompetens och erfarenhet finns kvar i bolaget, vilket också säkerställer en smidig överlämningsprocess”, säger Sture Nilsson, VD och koncernchef.