ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), kortnamn BYGGP, utser Pareto Securities AB till likviditetsgarant för sin aktie som är upptagen för handel på Nasdaq First North Premier, Stockholm. Likviditetsgarantiåtagandet börjar idag den 6 december 2016.

Syftet är att säkerställa en god likviditet i aktien för alla våra investerare. Som likviditetsgarant förbinder sig Pareto Securities att fortlöpande för egen räkning ställa köp- och säljkurser i ByggPartners aktie. Likviditetsgarantiåtagandet börjar den 6 december 2016.

Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) att skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regelverket för Nasdaq First North.

För mer information:

Sverker Källgården, CEO, ByggPartner

Mob: +46 70 416 97 70

Email: sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO, ByggPartner

Mob: +46 70 416 97 44

Email: claes.thelander@byggpartner.se

Kortnamn: BYGGP, Nasdaq First North Premier, Stockholm

Certified Adviser: Pareto Securities AB, Phone +46 8 402 50 00