Sveriges renodlade byggentreprenör ByggPartner valde Helena Skåntorp till ny
styrelseledamot på extra bolagsstämma idag.

Aktieägarna i ByggPartner, representerade av bl.a. huvudägarna Priveq Investment och grundaren Bo Olsson, utsåg Helena Skåntorp till ny styrelseledamot på extra bolagsstämma idag.

Helena Skåntorp är VD för Lernia sedan 2011 och styrelseledamot i Mekonomen sedan 2004 samt ordförande i revisionskommittén. Tidigare har hon bl.a. varit styrelseledamot i ÅF mellan 2002 och 2012, ordförande i revisionskommittén för ÅF samt styrelseledamot i 2E Group, Lernia, Hemtex och Bemanningsföretagen. Helena är civilekonom från Stockholms Universitet och startade sin karriär som auktoriserad revisor på PwC.

”Helena Skåntorp har en gedigen erfarenhet från att leda utveckling och tillväxt i tjänste- och serviceföretag samt från styrelsearbete i börsnoterade företag. Det ger henne en utmärkt bas för att aktivt bidra i styrelsens arbete med att utveckla ByggPartner. Vi är idag en bra bit på väg i nästa steg där ByggPartners och styrelsens fokus är att fortsätta växa med stabil lönsamhet”, säger Louise Nilsson, VD för Priveq Investment och investeringsansvarig för ByggPartner.

ByggPartner är ett byggföretag som verkar i Stockholm/Mälardalen och Dalarna. I Stockholm/Mälardalen är siktet inställt på fortsatt expansion och i Dalarna är vi ett av de

marknadsledande byggföretagen. Vi erbjuder byggentreprenad, byggservice, byggnadsställningar och finns representerade i Borlänge, Avesta, Hedemora, Falun, Stockholm, Uppsala och

Västerås. ByggPartner har cirka 370 medarbetare och omsatte drygt 1,1 miljarder kronor 2015.

Priveq Investment och grundaren Bo Olsson är huvudägare i ByggPartner.

För mer information vänligen kontakta:

Louise Nilsson, VD Priveq Investment

Telefon: 08-459 67 60

E-post: louise.nilsson@priveq.se

Sverker Källgården, VD ByggPartner

Mobil: 070-416 97 70

E-post: sverker.kallgarden@byggpartner.se