ByggPartner Gruppen AB (publ) tillträder idag Åhlin & Ekeroth och Flodéns, i enlighet med de avtal om villkorade förvärv som tecknades i början av april och som godkändes av årsstämman den 18 maj 2022.

Åhlin & Ekeroth och Flodéns är två renodlade byggentreprenörer med verksamhet i Östergötland respektive Göteborgsregionen.

”Vi ser fram emot att fortsätta utveckla ByggPartner Gruppen tillsammans med våra nya kollegor. Ambitionen är att vara en ledande lokal byggentreprenör på de marknader vi verkar, vilket inbegriper ett tydligt fokus på lönsamhet och starka kundrelationer”, säger Sture Nilsson, VD och koncernchef för ByggPartner Gruppen.

ByggPartner Gruppen blir efter förvärven en betydligt större koncern. Omsättningen ökar från ca 2,3 miljarder kronor till 4,5 miljarder kronor [1] och antalet anställda till närmare 1 100. Som tidigare meddelats väntas förvärven av Åhlin & Ekeroth och Flodéns att bidra positivt till ByggPartners resultat per aktie under 2022.

Förvärven har finansierats genom banklån om 200 Mkr, utökad rörelsekredit, egen kassa samt kvittningsemissioner. Kvittningsemissionerna innebär att 5 282 208 nya aktier emitteras och antalet aktier i ByggPartner Gruppen ökar till 17 389 311.

Med starka lokala erbjudanden och ett gemensamt fokus på hållbarhet, digitalisering, träbyggnation och partnering skapas samordningsfördelar och värde. Åhlin & Ekeroth och Flodéns kommer att fortsätta att drivas som självständiga bolag, under eget varumärke och med lokal ledning.

De tidigare ägarna av Åhlin & Ekeroth och Flodéns blir i samband med tillträdet väsentliga ägare i ByggPartner Gruppen. Efter kvittningsemissionerna uppgår Åhlin & Ekeroth Invest AB:s ägarandel till 22,0 procent och Ernst Rosén AB:s (tidigare huvudägare i Flodéns) till 6,5 procent. Grundaren Bo Olsson kvarstår som stor långsiktig ägare med en total ägarandel om 18,0 procent (privat och genom Surditet AB).

”Vi delar synen på hur vi ska utveckla framtidens byggföretag och har stor intressegemenskap i ett antal viktiga frågor. Det är en styrka att de nu också kliver in som väsentliga och långsiktiga ägare i ByggPartner”, säger Sture Nilsson, vd för ByggPartner.

De förvärvade verksamheterna konsolideras i ByggPartners räkenskaper från och med den 1 juli 2022.
[1] Redovisad omsättning för helåret 2021.