ByggPartner tecknar avsiktsförklaring för nytt partneringavtal med Stiftelsen Danviks Hospital. Projektet är att i partnering genomföra en upprustning av A och G husen inom stiftelsens fastighet i Nacka.

Avtalet omfattar två faser, planerings- och projekteringsfas (fas 1) och genomförandefas (fas 2) Överenskommet riktpris är 109 Mkr. ByggPartner påbörjar nu framtagande av bygghandling.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Leo, vice VD

Mobil: 076-677 66 10 E-post:

fredrik.leo@byggpartner.se

Sverker Källgården, VD

Mobil: 070-416 97 70 E-post:

sverker.kallgarden@byggpartner.se

Claes Thelander, CFO

Mobil: 070-416 97 44 E-post:

claes.thelander@byggpartner.se

Handelsplats: Nasdaq First North Premier

Certified Adviser: FNCA Sweden 08-528 00 399

Kortnamn: BYGGP